♥ GDPR - souhlas se zpracováním údajů

Informace o zpracování osobních údajů:
Správce osobních údajů a kontaktní údaje
Vaše osobní údaje bude zpracovávat společností
Obchůdek Lucinka
Marie Sedláčková, T.G.Masaryka 171, 34201 Sušice
IČO: 62633872
Kontaktní údaje:
telefon +420776728764
e-mail: obchudek.lucinka@gmail.com
Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování:
Uzavřením smlouvy o poskytování služby provozu e-shopu Obchůdek Lucinka s námi uzavíráte smlouvu. Tato smlouva je právním základem pro zpracování osobních údajů, které o Vás budeme zpracovávat. Za účelem poskytování Služby budeme zpracovávat Vaše identifikační, kontaktní a další údaje, které jste vyplnili při uzavírání smlouvy o poskytování Služby včetně všech jejich vašich údajů. Vaší strany, a dále IP adresu Vašeho počítače, údaj o datu a času uzavření Smlouvy a jejím případném ukončení, o platbě za Službu, o počátku, průběhu a konci poskytování. Vaši e-mailovou adresu budeme používat pro zasílání obchodních sdělení souvisejících se Službou a to po dobu jejího poskytování. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem vaší objednané služby. Dále objednaného zboží. Při poskytování. Služby budeme pro Vás zpracovávat osobní údaje v našem e-shopu který provozujeme. Za tímto účelem s námi uzavíráte Smlouvu o zpracování osobních údajů.
Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje nebudeme nikomu předávat. Vaše osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě na e-shopu, nepřístupný veřejnosti.
Doba zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje zpracovávané pro plnění Smlouvy budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu po dobu nezbytně nutnou. Pak budou zlikvidovány a nebudou použité pro jiné účely.